hr en

Opći uvjeti poslovanja

Za korisnike

Da biste koristili uslugu koju Vam omogućuje aplikacija SPORTROUTER morate pristati na uvjete i pravila navedena u nastavku.

1. Definicije

1.1. Sport router društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge (dalje u tekstu Sport router d.o.o., “mi”, “naše” ili “nama”) – društvo osnovano i registrirano u skladu sa zakonima Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska cesta 51, OIB: 91184541124, MBS: 081490120, vlasnik sustava rezervacija SPORTROUTER.

1.2. Sportski objekt – pravna ili fizička osoba s kojom Sport router d.o.o. sklapa ugovor za korištenje sustava rezervacije SPORTROUTER, koja organizira i pruža različite usluge u području sporta i rekreacije kao što su upravljanje i održavanje sportsko rekreacijskih terena, davanje u najam sportsko rekreacijskih terena i drugih prikladnih prostora, organizacija i upravljanje sportsko rekreacijskih natjecanja te ostale prateće usluge.

1.3. Krajnji Korisnik (dalje u tekstu „Korisnik“, „vi“, „vas“) – je fizička ili pravna osoba koja putem aplikacije SPORTROUTER pristupa odabiru sporta, sportskog objekta, lokaciji i uputama za pristup lokaciji (putem aplikacija trećih strana), pregledu drugih sadržaja sportskog objekta i drugih vezanih dostupnih informacija i sadržaja koji će se eventualno kreirati.

1.4. Sustav rezervacija Sportrouter (dalje u tekstu Sustav rezervacija) – označava računalni program kojim Sport router d.o.o. nudi povezivanje sportskog objekta sa Korisnikom i to putem SPORTROUTER aplikacije koju koristi Korisnik, SPORTROUTER platforme koja služi sportskom objektu, korisničku podršku i ostale pripadajuće usluge. Sustav rezervacije je sustav osmišljen u cilju ubrzanja i olakšanja korištenja sportsko rekreacijskih sadržaja, kao što su npr. rezervacije i odabiri termina željenog sporta za krajnje korisnike te pregled i upravljanje rezervacijama za sportske objekte.

Sustav rezervacije obuhvaća:

–  Aplikaciju kojom krajnji korisnici pristupaju uslugama

–  Platformu u vidu internet sučelja kroz koju sportski objekti koriste usluge

–  Sustav notifikacija

–  Plaćanje usluge rezervacije i korištenja sportskih terena kroz Aplikaciju

–  Korisničku podršku

1.5. Sportrouter Aplikacija (dalje u tekstu: Aplikacija) – označava računalni program dizajniran za pristup Krajnjih korisnika sadržaju kojeg nude sportski objekti. Pristupom aplikaciji Krajnji korisnik ima mogućnost da kroz jednostavan i pregledan odabir vrste sporta, dostupnih termina, sportskih objekata, pregleda lokacije sportskog terena (te uputa za pristup lokaciji), izvrši rezervaciju željenog termina uz mogućnost plaćanja istog, kao i uvid u druge sadržaje koje nudi odabrani sportski objekt. Krajnji korisnici Aplikaciju besplatno preuzimaju u trgoviniaplikacijama. Aplikacija je usklađena s odredbama važećih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

1.6. Sportrouter Platforma (dalje u tekstu: Platforma) – označava program, odnosno mrežno sučelje kojem se pristupa putem vanjske poveznice, a koje sučelje sportskom objektu omogućuje pregled i korištenje usluga sustava rezervacije (slanje notifikacija korisnicima, pregled već izvršenih rezervacija, izmjene i upisi novih rezervacija, provjera slobodnih termina/terena/vrste sporta…).

1.7. Sustav notifikacija – notifikacije/obavijesti o promjenama raspoloživosti dostupnih sportova i termina upućene od strane sportskog objekta prema korisnicima.

1.8. Korisnička podrška – otklanjanje problema pri korištenju Sustava rezervacije.

1.9. Plaćanje putem Aplikacije – kako bi se olakšala prodaja/plaćanje proizvoda ili usluge, Korisniku se nudi opcija za plaćanje odabrane usluge sportskog objekta unutar Aplikacije. Plaćanje rezerviranog termina, kada se isto vrši kroz Aplikaciju, provodi se kroz sustav za procesuiranje internet plaćanja Stripe.

1.10.Baza podataka – skup svih podataka unesenih kroz korištenje sustava rezervacije, spremljen na odgovarajući način prilagođen potrebama sustava rezervacije.

1.11.Pravila privatnosti – unaprijed regulirana pravna pravila za zaštitu privatnosti podataka, a koja čine sastavni dio ovih uvjeta poslovanja.

2. Funkcionalnost i osnovna značajke

2.1. Putem aplikacije Sportrouter možete sigurno, brzo i jednostavno:

– odabrati željenu uslugu, odnosno vrstu sporta koju nude sportski objekti
– odabrati lokaciju i termin željene usluge koju nude sportski objekti;
– rezervirati termin za odabrane sportske usluge koje nude sportski objekti; – izvršiti plaćanje odabrane usluge.

2.2. Pružanjem usluge korištenja Platforme i Aplikacije, djelujemo kao tržišno mjesto povezujući Korisnika sa sportskim objektom kako bismo Vam pomogli u učinkovitijem pristupu i korištenju željenog sadržaja (korištenje sportskih terena). Jedna od glavnih značajki Sustava rezervacije je jednostavnost i pristupačnost korištenja. U okviru svog poslovanja sportski objekti koristeći Platformu na jednostavan, pregledan način svoju uslugu čine dostupnom za rezervaciju neovisno o svom radnom vremenu.

2.3. Sportrouter je online servis, a mi ćemo osigurati najnoviju dostupnu verziju Sportroutera u trenutku stupanja na snagu ovih Uvjeta. Sportrouter će osigurati ažuriranja čim postanu dostupna, uključujući sigurnosna ažuriranja, a sve kako bismo Sportrouter održali sigurnim i u skladu s ovim Uvjetima. Sami odabirete hoćete li instalirati isporučena ažuriranja. Ako odlučite ne instalirati ažuriranja, ne biste trebali očekivati da će Sportrouterostati u skladu s ovim Uvjetima. Nadalje, ako odlučite ne instalirati ažuriranja koja su potrebna za održavanje Sportroutera u skladu s ovim Uvjetima, uključujući sigurnosna ažuriranja, to će utjecati i na našu odgovornost za usklađenost u radu aplikacije i to u odnosu na one značajke na koje se odnosi dostupno ažuriranje. Ako je potrebno ažuriranje, obavijestit ćemo vas o tome i svim posljedicama neprovođenja ažuriranja.

2.4. Osim izmjena usmjerenih na održavanje sukladnosti, pod određenim uvjetima mijenjat ćemo značajke Sportroutera, pod uvjetom da imamo valjan razlog za takvu izmjenu i ako je to besplatno za vas.
Valjani razlozi za izmjene će biti:
– kada je izmjena neophodna kako bismo prilagodili Sportrouter novom tehničkom okruženju ili povećanom broju korisnika,

– kada imamo druge važne operativne razloge,
– kada želimo razviti ili dodati bilo koju vrstu značajki ili sadržaj Sportrouteru ili – kada želimo poboljšati korisničko iskustvo Sportroutera.

2.5. O svim promjenama obavijestit ćemo Vas sukladno obveznim propisima. Uvijek imate pravo, u bilo kojem trenutku, prestati koristiti Sportrouter, izbrisati svoj Sportrouter račun i/ili deinstalirati aplikaciju, neovisno o tome jesmo li napravili promjene u Sportrouteru ili ne.

3. Postupak registracije, korištenje i odgovornost

3.1. Prije korištenja usluga Sustava rezervacije, odnosno aplikacije Sportrouter korisnik besplatno preuzima Aplikaciju s odgovarajuće Internet trgovine (Google Play za Android, App Store za iOS), potom je instalira na mobilni uređaj te prolazi postupak registracije i aktivacije same Aplikacije. Ovi opći uvjeti primjenjuju se na odnose između korisnika i Sportroutera, a ne i na odnose između korisnika i Apple Inc. ili Google LLC.

3.2. Registracija je moguća na tri načina i to putem Apple ID-a, Googl ID-a ili manualnim unosom e-maila, lozinke i imena korisnika.

3.3. Sve informacije koje se dostavljaju Sustavu rezervacije za potrebe korištenja istog trebaju biti istinite, točne i potpune;

3.4. Aplikacija može sadržavati veze na bilo koje web stranice trećih strana,(npr. Google maps), aplikacije, informacije, lokacije i srodnu tehnologiju, ili druge sadržaje koje pružaju drugi subjekti. Takav sadržaj nije pod nadzorom Sport routera d.o.o.

3.5. Sportrouter Vas povezuje sa sportskim objektom koji pruža usluge ali ne odgovara za kvalitetu pružene usluge, niti za pravovremenost usluge za koju ste odabrali napraviti rezervaciju. Sportrouter ne odgovara za bilo koji vid štete po bilo kojem osnovu, a koja šteta je nastupila usljed direktnih ili indirektnih radnji ili propuštanja sportskih terena. Svu odgovornost za način na koji je usluga obavljena, nakon što je za istu rezerviran termin putem Sportroutera, snosi isključivo sportski objekt kod kojeg ste odlučili napraviti rezervaciju. S obzirom daSportrouter ne može utjecati na samu kvalitetu usluge niti kontrolirati bilo koji dio obavljanja usluge, Sportrouter ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao nemarnom ili pogrešnom uslugom ili uslugom koja nije u skladu sa Vašim očekivanjima.

3.6. Sport router d.o.o. ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja Sustava rezervacije uslijed neodgovarajućeg postupanja sportskog objekta, nedostupnosti Sustava rezervacije (aplikacije i platforme) nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile te neadekvatnosti usluge za potrebe Korisnika. Sport router d.o.o. ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu te da tom prilikom neće doći do kvarova.

3.7. Sport router d.o.o. ne odgovara Korisnicima za štetu ukoliko dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kad su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

3.8. Korištenjem ove aplikacije, Korisnik pristaje na činjenicu da se odgovornost Sportroutera isključivo oslanja na ove opće uvjete.

3.9. Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja, Korisnik potvrđuje da je stariji od 16 godina, odnosno ukoliko je mlađi da ima suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika.

4. Intelektualno vlasništvo

4.1. Cjelokupno intelektualno vlasništvo (izvorni kod, program, struktura, web podrška, izgled i dr.) isključivo je vlasništvo društva Sportrouter d.o.o.

4.2. Struktura, organizacija i izvorni kod SPORTROUTERA su poslovne tajne i povjerljive informacije.

5. Rezervacija i plaćanje usluge od krajnjeg korisnika

5.1. Korisnik ima mogućnost da odabranu uslugu sportskog objekta plati unutar mobilne Aplikacije, putem svog Sportrouter računa.

5.2. Sportski objekt i njihovi podaci za kontakt, kao i aktivnosti i termini koji su vam dostupni biti će navedeni na web stranici i u aplikaciji. Sportrouter nije odgovoran za dostupne terene, aktivnosti i termine.

5.3. Kupljena rezervacija unutar Sportroutera može se u cijelosti iskoristiti samo jednom. Nije moguće spremiti rezervaciju za buduću upotrebu. Rezervacija je osobna i ne može se prenijeti na drugu osobu, osim ako nije drugačije izričito navedeno.

5.4. Kada izvršite rezervaciju ili kupnju putem Sportroutera, vaša će rezervacija ili kupnja biti proslijeđena odgovarajućem sportskom objektu. Vaša će rezervacija biti dostupna sportskom objektu u njihovom sustavu za rezervacije mjesta.

5.5. Djelujemo kao posrednik u rezervacijama ili kupnjama koje izvršite kod Sportskih objekata putem Sportroutera. To znači da kada izvršite plaćanje putem naše aplikacije, vaša se uplata prosljeđuje određenom sportskom objektu. Sportski objekti djeluju neovisno o nama i ni u kojem slučaju nisu dio Sportroutera, niti nas imaju pravo zastupati. Sportrouter nije odgovoran za bilo kakve informacije ili sadržaj na stranicama ili aplikacijama Sportskih objekata, niti za bilo kakve informacije koje oni pružaju. Nismo odgovorni za objekte, robu, usluge, postupke niti propuste Sportskih objekata.

5.6. Cijene koje su navedene u aplikaciji u trenutku rezervacije odnose se na Vašu rezervaciju. Sve cijene izražene su u EUR, uključujući PDV.

5.7. Ako ste primijetili da su cijena ili informacije o slobodnim terminima i terenima netočno navedene u aplikaciji, molimo Vas da kontaktirate službu za korisnike.

5.8. Mi, i/ili pružatelji usluga plaćanja koje koristimo, imamo pravo odabrati opcije plaćanja koje ćemo ponuditi, a koje se s vremena na vrijeme mogu razlikovati. Dostupni oblici plaćanja koje možete odabrati uvijek su navedeni u aplikaciji.

5.9. Plaćanje rezerviranog terena, kada se isto vrši kroz Aplikaciju Sportrouter, provodi se kroz sustav Stripe – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica. Stripe osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od od Vašeg web preglednika do banke koja izdala Vašu karticu. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najviše pouzdanosti. Stripe zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost internet plaćanja, odnosno posluje sukladno normi PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Sve prikupljene informacije Stripe smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Za detaljnije informacije predlažemo da se upoznate sa pravilima sustava Stripe, i to putem poveznice https://stripe.com/en-hr .

5.10. Izvršena rezervacija može se otkazati putem aplikacije do 24 h prije samog termina. Međutim, ukoliko ste izvršili plaćanje putem Aplikacije, povrat novca za neiskorištenu rezervaciju ovisi isključivo o poslovnoj politici pojedinog Sportskog objekta. Sportrouter ne vrši, niti odgovara za povrat novca.

6. Korisnička podrška i održavanje

6.1. Iako je to naš cilj, Sportrouter ne može jamčiti da će Aplikacija biti dostupna bez tehničkih smetnji, stoga ćemo možda morati ograničiti pristup Sportrouteru zbog, primjerice, servisa, podrške, sigurnosnih ili tehničkih razloga.
Ako postoji bilo kakav problem sa Sportrouterom, Korisnik bi, u mjeri u kojoj se može smatrati razumnom, trebao surađivati s nama kako bismo utvrdili je li Korisnikov hardver, softver ili mrežna veza ono što uzrokuje probleme sa Sportrouterom. U suprotnom, možda nećemo moći pomoći Korisniku s problemom.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za zaštitu svoje tehničke opreme od neovlaštenog korištenja, uključujući korištenje odgovarajućeg antivirusnog softvera i vatrozida.

6.2. Ako postoji bilo kakav problem sa aplikacijom, ili ako ste na bilo koji način nezadovoljni korištenjem aplikacije, molimo Vas da nas kontaktirate što je prije moguće. Sportrouter će uložiti maksimalan trud da pokušamo pronaći rješenje problema što je prije moguće. Sport router d.o.o. pruža korisničku podršku u vezi s korištenjem Sustava rezervacije, putem adrese elektroničke pošte [email protected]

6.3. Sport router d.o.o. se obvezuje omogućiti svakodobni pregled Općih uvjeta, osiguravati kontinuiranu funkcionalnost aplikacije, osigurati eventualne potrebne popravke programskog koda u slučaju ustanovljenih nepravilnosti rada Sustava rezervacije, spriječiti gubitak podataka svakodnevnom izradom kopija baze među podataka.

7. Obrada osobnih podataka, pristup podacima

7.1. Putem prijave ili korištenja Aplikacije, mogu se prikupljati i obrađivati određeni osobni podaci. Prikupljanje i obrada osobnih podataka podliježe Pravilima o privatnosti.

7.2. Sport router d.o.o. ima pristup svim osobnim podacima i drugim podacima danim ili generiranim u vezi s korištenjem Sustava rezervacije. Sport router d.o.o. će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurao povjerljivost takvih podataka i pridržavao se svih mjerodavnih pravnih odredbi kao i Pravila o privatnosti kad god ti podaci sadrže osobne podatke.

7.3. Vaši osobni podaci mogu se prikupljati i obrađivati i od strane Sportskih objekata kod kojih izvršite rezervaciju i/ili plaćanje putem aplikacije. Sportski objekt vlasnik je baze podataka koju prikupi poslovanjem preko Sustava rezervacije Sportrouter.

7.4. U određenoj mjeri, Vaše će osobne podatke prikupljati i pružatelj usluge plaćanja Stripe – napredeni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta, i to isključivo u svrhe plaćanja odabrane rezervacije. Stripe osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka.

8. Izmjene oćih uvjeta

8.1. Sportrouter d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete u bilo kojem trenutku objavom izmijenjene verzije na mrežnoj stranici www.sportrouter.com i u Aplikaciji.

8.2. Izmjene ili dopune Općih uvjeta stupaju na snagu objavom na mrežnoj stranici i u Aplikaciji.

9. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

9.1. Opći uvjeti podliježu, tumače se i provode u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Ako se spor koji proizlazi iz Općih uvjeta ne može riješiti sporazumno, spor će se rješavati na stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.

10. Završne odredbe

10.1. Ako se neka od odredaba Općih uvjeta bude smatrala neprovedivom, ugovorne strane zamijenit će zahvaćenu odredbu provedivom odredbom koja je najsličnija namjeri zahvaćene odredbe. Ostale odredbe ostaju na snazi.

10.2. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu 01.05.2023.

 

Za sportske objekte

Ovim Općim uvjetima uređena su pravna pravila za korištenje usluga sustava rezervacije SPORTROUTER.

Da biste pružali uslugu koju Vam omogućuje sustav rezervacija SPORTROUTER morate pristati na uvjete i pravila navedena u nastavku.

1. Definicije

1.1. Sport router društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge (dalje u tekstu Sport router d.o.o., “mi”, “naše” ili “nama”) – društvo osnovano i registrirano u skladu sa zakonima Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska cesta 51, OIB: 91184541124, MBS: 081490120, vlasnik sustava rezervacija SPORTROUTER.

1.2. Sportski objekt (dalje u tekstu i kao „Vi”) – pravna ili fizička osoba s kojom Sport router d.o.o. sklapa ugovor za korištenje sustava rezervacije SPORTROUTER, koja organizira i pruža različite usluge u području sporta i rekreacije kao što su upravljanje i održavanje sportsko rekreacijskih terena, davanje u najam sportsko rekreacijskih terena i drugih prikladnih prostora, organizacija i upravljanje sportsko rekreacijskih natjecanja te ostale prateće usluge.

1.3. Krajnji korisnik (dalje u tekstu Korisnik) – je fizička ili pravna osoba koja putem aplikacije SPORTROUTER pristupa odabiru sporta, sportskog objekta, lokaciji i uputama za pristup lokaciji (putem aplikacija trećih strana), pregledu drugih sadržaja sportskog objekta i drugih vezanih dostupnih informacija i sadržaja koji će se eventualno kreirati. Korisnik preuzima Aplikaciju s odgovarajuće Internet trgovine (Google Play za Android, App Store za iOS), potom je instalira na mobilni uređaj te prolazi postupak registracije i aktivacije same Aplikacije.

1.4. Sustav rezervacija Sportrouter (dalje u tekstu Sustav rezervacija) – označava software kojim Sport router d.o.o. nudi povezivanje sportskog objekta sa Korisnikom i to putem SPORTROUTER aplikacije koju koristi Korisnik, SPORTROUTER platforme koja služi sportskom objektu, korisničku podršku i ostale pripadajuće usluge. Sustav rezervacije je sustav osmišljen u cilju ubrzanja i olakšanja korištenja sportsko rekreacijskih sadržaja, kao što su npr. rezervacije i odabiri termina željenog sporta za krajnje korisnike te pregled i upravljanje rezervacijama za sportske objekte.

Sustav rezervacije obuhvaća:

–  Aplikaciju kojom krajnji korisnici pristupaju uslugama

–  Platformu u vidu internet sučelja kroz koju sportski objekti koriste usluge

–  Sustav notifikacija

–  Plaćanje usluge kroz Aplikaciju

–  Korisničku podršku

1.5. Sportrouter Aplikacija (dalje u tekstu: Aplikacija) – označava računalni program dizajniran za pristup Krajnjih korisnika sadržaju kojeg nude sportski objekti. Pristupom aplikaciji Krajnji korisnik ima mogućnost da kroz jednostavan i pregledan odabir vrste sporta, dostupnih termina, sportskih objekata, pregleda lokacije sportskog terena (te uputa za pristup lokaciji), izvrši rezervaciju željenog termina uz mogućnost plaćanja istog, kao i uvid u druge sadržaje koje nudi odabrani sportski objekt. Krajnji korisnici Aplikaciju preuzimaju u trgovini aplikacijama. Aplikacija je usklađena s odredbama važećih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

1.6. Sportrouter Platforma (dalje u tekstu: Platforma) – označava program, odnosno mrežno sučelje kojem se pristupa putem vanjske poveznice, a koje sučelje sportskom objektu omogućuje pregled i korištenje usluga (slanje notifikacija korisnicima, pregled već izvršenih rezervacija, izmjene i upisi novih rezervacija, provjera slobodnih termina/terena/vrste sporta…).

1.7. Sustav notifikacija – notifikacije o promjenama raspoloživosti dostupnih sportova i termina upućene od strane sportskog objekta prema korisnicima.

1.8. Korisnička podrška – otklanjanje problema pri korištenju Sustava rezervacije.
1.9. Plaćanje putem Aplikacije – kako bi se olakšala prodaja/plaćanje proizvoda ili usluge, Korisniku se nudi

odgovarajuća opcija za plaćanje odabrane usluge sportskog objekta unutar Aplikacije.
1.10. Ugovor – ugovor između društva Sport router d.o.o. i sportskog objekta, kojeg su sastavni dio i ovi Opći

uvjeti, objavljeni na internetskoj stranici www.sportrouter.com.
1.11. Baza podataka – skup svih podataka unesenih kroz korištenje sustava rezervacije, spremljen na

odgovarajući način prilagođen potrebama sustava rezervacije.

1.12. Sportrouter naknada – naknada koju je SPORTSKI OBJEKT dužan plaćati Sport routeru d.o.o. za korištenje Sustava rezervacije.

1.13. Pravila o privatnosti – unaprijed regulirana pravna pravila za zaštitu privatnosti podataka, a koja čine sastavni dio ovog ugovora.

2. Tehnički uvjeti

2.1. Za korištenje Sustava rezervacije, sportski objekt mora o svom trošku i na vlastitu odgovornost osigurati slijedeće tehničke uvjete:

2.1.1. osobno računalo, pametni telefon, tablet ili drugi uređaj s mogućnošću prikaza web stranica; 2.1.2. pristup internetu;
2.1.3. internetski preglednik.

3. Postupak, korištenje i odgovornost

3.1. Prije korištenja usluga Sustava rezervacije, Sport router d.o.o. izrađuje račun za sportski objekt, odnosno korisnika platforme, šalje ime i lozinku za ulaz u sustav rezervacije na adresu elektroničke pošte, pruža potporu prilikom prvog podešavanja sustava na način da unosi podatke o sportskom objektu kao što su ime/naziv, adresa, gps koordinate, dostupnost sadržaja, cijene pojedinih usluga, unos terena i ponuda u sportskom objektu. Sportski objekt se treba prijaviti tako da u zahtjevu za prijavu na internetskoj stranici dostavi tražene podatke i učita potrebnu dokumentaciju u skladu s dobivenim uputama.

3.2. Sve informacije koje se dostavljaju Sustavu rezervacije za potrebe korištenja istog trebaju biti istinite, točne i potpune;

3.3. Sportski objekt se obvezuje koristiti Sustav rezervacije u skladu sa tehnološkim postavkama utvrđenima Općim uvjetima;

3.4. Sportski objekt je odgovoran za sve pružene informacije i ostale sadržaje za koje koristi Platformu;

3.5. Aplikacija može sadržavati veze na bilo koje web stranice trećih strana,(npr. Google maps), informacije, lokacije i srodnu tehnologiju, ili druge sadržaje koje pružaju drugi subjekti. Takav sadržaj nije pod nadzorom Sport routera d.o.o. te predlažemo da se upoznate sa Uvjetima poslovanja tih trećih strana.

3.6. Sport router d.o.o. ne odgovara sportskom objektu za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja Sustava rezervacije uslijed neodgovarajućeg postupanja sportskog objekta, nedostupnosti Sustava rezervacije (aplikacije i platforme) nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile te neadekvatnosti usluge za potrebe Korisnika. Sport router d.o.o. ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu te da tom prilikom neće doći do kvarova.

3.7. Sport router d.o.o. ne odgovara sportskom objektu za štetu ukoliko dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kad su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

3.8. Sport router d.o.o. nije odgovoran za ponašanje Krajnjih korisnika te neće biti odgovoran za gubitak ili štetu koja je nastala Vama ili Vašoj usluzi kao posljedica radnji ili izostanka radnji Krajnjeg korisnika.

4. Intelektualno vlasništvo

4.1. Cjelokupno intelektualno vlasništvo (izvorni kod, program, struktura, web podrška, izgled i dr.) isključivo je vlasništvo društva Sport router d.o.o.

4.2. Struktura, organizacija i izvorni kod SPORTROUTERA su poslovne tajne i povjerljive informacije.

4.3. Sportski objekt nema pravo prodati, ustupiti, pokloniti niti na bilo koji način izvlastiti cjelinu ili bilo koji dio intelektualnog vlasništva društva Sport router d.o.o. (neekskluzivno i neprenosivo pravo korištenja).

4.4. Pravo korištenja automatski se ukida istodobno sa prestankom Ugovora.

5. Sport router naknada i plaćanje usluge od strane korisnika

5.1. Da bi se koristile usluge Sustava rezervacije, potrebno je plaćati naknadu Sport router d.o.o.-u. Sportski objekt naknadu plaća u iznosu i prema dospijeću kako je naznačeno na izdanom računu. Ako se naknada za korištenje Sustava rezervacije ne podmiri u roku, usluga može postati privremeno nedostupna, bez obzira na posljedice koje može imati sportski objekt.

5.2. Korisnik ima mogućnost da odabranu uslugu sportskog objekta plati unutar mobilne Aplikacije. Plaćanje rezerviranog terena, kada se isto vrši kroz Aplikaciju Sportrouter, provodi se kroz sustav Stripe – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica. Stripe osigurava potpunu tajnost kartičnih i osobnih podataka. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od web preglednika do banke koja je izdala platnu karticu. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najviše pouzdanosti. Stripe zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost internet plaćanja, odnosno posluje sukladno normi PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i identitet pomoću tokena ili lozinke. Sve prikupljene informacije Stripe smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Za detaljnije informacije predlažemo da se upoznate sa pravilima sustava Stripe, i to putem poveznice https://stripe.com/en-hr.

6. Korisnička podrška

6.1. Sport router d.o.o. pruža korisničku podršku u vezi s korištenjem Sustava rezervacije, putem adrese elektroničke pošte [email protected] Imamo pravo prestati pružati usluge korisničke podrške ako kasnite s bilo kojim plaćanjima više od 5 kalendarskih (dana).

6.2. Sport router d.o.o. se obvezuje omogućiti svakodobni pregled Općih uvjeta, čuvati podatke sportskog objekta u skladu s važećim propisima, osiguravati kontinuiranu funkcionalnost aplikacije, osigurati eventualne potrebne popravke programskog koda u slučaju ustanovljenih nepravilnosti rada Sustava rezervacije, spriječiti gubitak podataka svakodnevnom izradom kopija baze među podataka.

6.3. Za potrebe izrade sigurnosne kopije baze podataka, odnosno sinkronizacije podataka, potrebno je osigurati stalan pristup internetu.

6.4. Ukoliko bude potrebno održavanje programskog koda isti će se obavljati u vremenskom periodu između 23:00 i 06:00, odnosno izvan radnog vremena sportskog objekta.

7. Funkcionalnost i osnovne značajke Sport routera

7.1. Pružanjem usluge korištenja Platforme i Aplikacije, djelujemo kao tržišno mjesto povezujući Korisnika sa sportskim objektom kako bismo im pomogli u učinkovitijem pristupu i korištenju željenog sadržaja (korištenje sportskih terena). Jedna od glavnih značajki Sustava rezervacije je jednostavnost i pristupačnost korištenja. Koristeći Sustav rezervacije pojednostavljuje se i unaprjeđuje poslovanje, pruža se kvalitetnija usluga, te podiže konkurentnost. U okviru svog poslovanja sportski objekti koristeći Platformu na jednostavan, pregledan način svoju uslugu čine dostupnom za rezervaciju neovisno o svom radnom vremenu.

7.2. Sustav rezervacija sastoji se od internet platforme i aplikacije. Putem internet platforme sportski objekt upravlja podacima o raspoloživosti svojih usluga, termina, ima mogućnost slanja obavijesti korisnicima i dr. Aplikacija služi Korisnicima koji putem nje odabiru željenu uslugu, plaćanje, termin, lokaciju i ostali, putem Aplikacije, dostupan sadržaj.

8. Obrada osobnih podataka, pristup podacima

8.1. Putem prijave ili korištenja Aplikacije, mogu se prikupljati i obrađivati određeni osobni podaci. Prikupljanje i obrada osobnih podataka podliježe Pravilima o privatnosti koji su dostupni na našoj mrežnoj stranici. Pravila o privatnosti neodvojivi su dio ovih Općih uvjeta.

8.2. Sportski objekt vlasnik je baze podataka koju prikupi poslovanjem preko Sustava rezervacije.

8.3. Sport router d.o.o. ima pristup svim osobnim podacima i drugim podacima danim ili generiranim u vezi s korištenjem Sustava rezervacije. Sport router d.o.o. će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurao povjerljivost takvih podataka i pridržavao se svih mjerodavnih pravnih odredbi kao i Pravila o privatnosti kad god ti podaci sadrže osobne podatke.

9. Trajanje i prestanak ugovora

9.1. Ugovor za korištenje Sustava rezervacije sklapa se na rok od 12 (dvanaest) mjeseci. Ugovor za korištenje automatski će se produžiti na isto razdoblje kao i prethodno sklopljeni ugovor, osim ako jedna od strana ugovora prije isteka prethodnog ugovora ne obavijesti drugu stranu da ne želi nastavak ugovornog odnosa.

9.2. Sport router d.o.o. ima pravo raskinuti Ugovor i zabraniti Vam pristup Platformi bez bilo kakve prethodne obavijesti u slučaju da povrijedite Opće uvjete, Pravila privatnosti ili odredbe Ugovora, narušite ugled, poslovanje ili prouzročite štetu SPORTROUTERU.

10. Izmjene općih uvjeta

10.1. Sport router d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete u bilo kojem trenutku objavom izmijenjene verzije na mrežnoj stranici www.sportrouter.com.

10.2. Izmjene ili dopune Općih uvjeta stupaju na snagu objavom na mrežnoj stranici

10.3. Ako se ne slažete s izmjenama Općih uvjeta imate pravo raskinuti Ugovor dostavljanjem obavijesti o raskidu Sport router d.o.o. u roku od 8 (osam) dana od objave izmjena i/ili dopuna.

10.04. Ukoliko nastavite s korištenjem predmeta Ugovora i nakon objave izmjena i/ili dopuna smatra se da na iste pristajete.

11. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

11.1. Opći uvjeti i Ugovor podliježu, tumače se i provode u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Ako se spor koji proizlazi iz Općih uvjeta ili Ugovora ne može riješiti sporazumno, spor će se rješavati na stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.

12. Završne odredbe

12.1. Ako se neka od odredaba Općih uvjeta bude smatrala neprovedivom, ugovorne strane zamijenit će zahvaćenu odredbu provedivom odredbom koja je najsličnija namjeri zahvaćene odredbe. Ostale odredbe ostaju na snazi.

12.2. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu objavom na mrežnim stranicama www.sportrouter.com. dana 01.05.2023.