hr en

Politika privatnosti

Uvod

Pravila o privatnosti imaju svrhu upoznati Vas sa načinom na koji se Vaši podaci prikupljaju i koriste u Sustavu rezervacije Sportrouter (dalje u tekstu Sportrouter ili Sustav rezervacije). Podaci koje korisnik unese (ime, prezime, email adresa, itd.) kao i kolačići (eng. “Cookies”) koje korisnik prihvati koriste se isključivo za rezerviranje termina usluga i u svrhu što boljeg rada Sportroutera. Prihvaćanjem ovih pravila o privatnosti potvrđujete da ste iste pročitali, razumjeli i da se slažete sa obradom osobnih podataka kako ih ova pravila utvrđuju.

Sport router d.o.o. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27.04.2016. god. o zaštiti pojedinaca u svezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Voditelj obrade je društvo Sport router d.o.o., Trnjanska 51, 10000 Zagreb.

1. Podaci koji se prikupljaju prilikom korištenja Sustava rezervacije

Tijekom različitih oblika interakcije sa Sportrouterom prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

1.1. Kontakt informacije

– Ime, prezime/naziv
– Adresa stanovanja/lokacija – E-mail adresa
– Broj telefona

1.2. Autentifikacijski podaci

Uključuju Vaše korisničko ime i lozinku kada se prijavite na Platformu Sport router ili kreirate Vaš korisnički račun putem mobilne aplikacije.

1.3. Podaci o korištenju

Informacije vezane za Vašu posjetu Sustavu rezervacije uključuju IP adresu, lokaciju, vrijeme i datum, identifikacijski broj Vašeg mobilnog uređaja, vrstu preglednika koji koristite te informacije o uređaju koji koristite. Također se prikupljaju informacije o Vašoj aktivnosti kao što su pregledi i rezervacije.

Od izuzetne je važnosti da svi podaci koje podijelite sa nama prilikom registracije i daljeg korištenja Sustava rezervacije budu ispravni i točni. Ukoliko bi u međuvremenu mijenjali bitne podatke za komunikaciju između Vas i Sustava rezervacije kao što su adresa elektroničke pošte i broj telefona, u obavezi ste da nas o toj izmjeni pravovremeno obavijestite, a ukoliko ne postupite na prednje navedeni način Sport router d.o.o. ne odgovara za štetu uzrokovanu propuštanjem ispunjenja Vaših obaveza.

Nije dopušteno izvršavati rezervacije u ime treće osobe.

1.4. Podaci o platnim karticama

Za plaćanje putem aplikacije Sportrouter koristimo sustav Stripe, koji podliježe najstrožim svjetskim standardima sigurnosti. Stripe osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg Internet preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Sportrouter nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih potpuno sigurnima. Stripe zadovoljava sve zahtjeve vezane za sigurnost internet plaćanja, odnosno posluje sukladno normi –PCI DSS Level 1- najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Stripe sve prikupljene podatke smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim, a podaci se koriste isključivo u svrhe za koje su prikupljeni.

2. Korištenje i pravne osnove za obradu osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Sport router d.o.o. koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

2.1. Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama
Sport router d.o.o. osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga i različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje, kao što je predlaganje aktivnosti za Vas na temelju Vaše upotrebe Aplikacije, pronalazak sportskih objekata i terena u Vašoj blizini, korištenje funkcije povezivanja, prikazivanje Vaše prethodne i nadolazeće rezervacije kao i statistiku temeljenu na tome, analiziranje korištenja Sustava rezervacije, zatim pružanje korisničke usluge i rješavanja svih pitanja, pritužbi ili upita i dr.

2.2. Marketinške i prodajne aktivnosti

Osobni podaci mogu se upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima.

2.3. Za poštivanje naših zakonskih obveza.

Vaše osobne podatke ne prodajemo, ali ćemo ih možda morati podijeliti sa, na primjer sportskim objektima, našim IT dobavljačima i dobavljačima analitičkih usluga koje koristimo (uglavnom Google i Amplitude).

Podacima unesenima preko mobilne Aplikacije SPORTROUTER ili Platforme SPORTROUTER raspolažu:

–  Sport router d.o.o. koji podatke koristi u svrhu poboljšanja sustava rezervacije,

–  Sportski objekti koji pružaju usluge,

–  Sustav Stripe prilikom obrade plaćanja izvršene rezervacije kroz aplikaciju Sportrouter.

3. Kako prikupljamo Vaše podatke

Kada koristite mobilnu aplikaciju SPORTROUTER, naši serveri automatski bilježe podatke koje šalje Vaš uređaj. Ovi podaci mogu uključivati informacije kao što su Vaša IP adresa i lokacija, device ID, ime i verzija uređaja, informacije koje pretražujete u mobilnoj aplikaciji, vrijeme i datum pristupa i ostale statističke podatke.

Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

– GPS-a
– IP adrese
– podataka senzora na uređaju

– podataka u blizini Wi-Fi pristupnih točaka, mobilnih odašiljača i uređaja s omogućenim Bluetoothom.

4. Na koji način koristimo Vaše podatke?

Vaše osobne podatke koristimo s ciljem pomaganja u pronalasku željene usluge, u svrhu plasiranja ciljanog sadržaja za Vas kao i u svrhe istraživanja, slanja poruka marketinške, promotivne ili informativne prirode.

SPORTROUTER sustav rezervacije koristi Vašu lokaciju kako bi Vam omogućio prikaz sportskih objekata koji su najbliži Vašoj lokaciji. Ukoliko odbijete pristup Vašoj lokaciji, moguće je da sportski objekti neće biti prikazani redoslijedom udaljenosti od Vaše lokacije, ali ćete moći normalno koristiti mobilnu aplikaciju.

Pored toga, Vaši osobni podaci koje ostavite na Sustavu se koriste i za sljedeće:

4.1. Za kreiranje korisničkog računa ili drugih izmjena vezanih za račun.

Ovo je važno za pretraživanje usluga preko Sustava rezervacije i uključuje:

–  Slanje neophodnih informacija vezanih za rezervirani termin

–  Poboljšanje načina na koji se vrše Vaše rezervacije i eventualna plaćanja

–  Odgovori na Vaše upite

–  Kvalitetno vođenje Vašeg računa koji ste kreirali u Sustavu rezervacija.

4.2. Za sve aktivnosti koje je potrebno provesti kako bismo vodili poslove Sustava rezervacije kao i za naše legitimne interese, uključujući:

–  Održavanje Sustava rezervacije i provođenje sigurnosnih aktivnosti kako bi sustav bio siguran od zloupotrebe

–  Provjeru usklađenosti sa postavljenim uvjetima korištenja Sustava rezervacije, te odgovaranje na sve pravne zahtjeve

–  Obavijesti o ponudama ili uslugama za koje mislimo da su relevantne za Vas

–  Personaliziranje sadržaja i proizvoda prikazanih u Sustavu rezervacije, a koje se radi temeljem podataka koji su prikupljeni (pogledajte dio “Kolačići” za više informacija)

–  Poboljšanje, unaprjeđenje i zaštita Sustava rezervacije s ciljem da se korisnicima pruži

što bolje korisničko iskustvo te da se unaprijedi sam rad Sustava rezervacije te

– Kvaliteta usluge koju naši partneri nude na osnovi prikupljenih podataka (pogledajte dio “Kolačići” za više informacija) i dr.

4.3. Suglasnosti koje nam dajete odnose se na slijedeće:

–  Slanje obavijesti o posebnim ponudama i uslugama koje bi Vas mogle zanimati putem elektroničke pošte, poruka, notifikacija i sl.

–  Slanje informacija o nagradnim igrama, bonusima, anketama za poboljšanje servisa ili uslugama koje pružaju naši partneri putem emaila, poruka, notifikacija i sl.

–  Prosljeđivanje Vaših podataka našim partnerima i drugim trećim stranama u svrhu promocije njihovih proizvoda i usluga te pronalaska proizvoda/usluga koji bi Vas eventualno zanimali;

–  Postavljanje kolačića i korištenje srodnih tehnologija u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva (u skladu sa dijelom ovog dokumenta koji se odnosi na “Kolačiće”)

–  Korištenje Vaših podataka u svim drugim prilikama kada Vas pitamo za suglasnost ili za zakonski propisane potrebe.

U svakom trenutku možete povući bilo koju od prethodno danih suglasnosti ukoliko smatrate da takva suglasnost nije ono što ste željeli.

5. Zaštita Vaših osobnih podataka

Cjelokupan rad Sustava rezervacije baziran je na sigurnoj i jednostavnoj komunikaciji u svrhu lakšeg pristupa željenim uslugama. Međutim, iako je Sustav rezervacija izrađen tako da u svakom trenutku štiti Vaše osobne podatke korištenjem strogih procedura i sigurnosnih protokola, ne možemo jamčiti da neće doći do zlouporabe Vaših podataka, uzimajući u obzir da prijenos bilo kakvih informacija putem interneta nije potpuno siguran.

5.1. Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

–  Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se

obrađuju osobni podaci,

–  spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim

podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja,

–  osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne

mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja,

–  osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani

ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka, osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati samo u skladu s uputama voditelja obrade,

–  osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka,

–  osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno,

–  te osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

6. Dijeljenje osobnih podataka sa trećim osobama

Iako raspolažemo sa osobnim podacima koje ste podijelili sa nama putem Sustava rezervacije, nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke. Međutim, u nekim slučajevima Vaše ćemo osobne podatke podijeliti sa odabranim trećim osobama:

–  Ukoliko ste napravili rezervaciju putem našeg Sustava rezervacije Vaši podaci će se proslijediti trećoj strani tj. našem partneru kod kojeg ste rezervirali termin za uslugu;

–  Treće osobe – pojedini dobavljači usluga koji na neki svojstven način doprinose radu Sustava rezervacije kao što su analiza društvenih profila, marketing, anketiranje, i sl.;

–  Našim pružateljima usluga plaćanja kako bi upravljali vašim plaćanjima

–  Partnerski brendovi sa kojima će se eventualno ostvariti suradnja promoviranjem

njihovih proizvoda ili usluga putem Sustava rezervacije;

–  Mediji i partneri koji će eventualno oglašavati usluge ponuđene kroz Sustav

rezervacije;

–  U slučaju da našu imovinu prenosimo, prodajemo, ili kupujemo, ili dođemo u stanje

nelikvidnosti, stečaja ili bankrota, postoji mogućnost da ćemo, ukoliko za to bude potrebe, Vaše osobne podatke morati podijeliti sa potencijalnim prodavateljem ili kupcem takvog posla ili imovine.

–  Vlasti i druge treće strane kojima je određeno da djeluju po zakonu tj. po sudskim odlukama. U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podatci dijele bez znaja ili suglasnosti korisnima i to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno radi sprječavanja ili otkrivanja zločina, uhićenja ili progona prekršitelja, procjene ili naplate poreza ili pristojbi te po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

–  Dodatno, imamo potpuno pravo da otkrijemo Vaše podatke ukoliko se ustanovi da ste djelovanjem na Sustavu rezervacije nekome nanijeli povrede, štetu ili da ste ugrozili naša prava ili imovinu.

U slučaju da ste Vaše osobne podatke objavili na javno dostupim mjestima našeg Sustava rezervacije, Sport router d.o.o. ne snosi odgovornost ukoliko isti podaci dođu u ruke trećih osoba, niti odgovara za štetu po bilo kojoj osnovi.

7. Prava koja imate u vezi sa Vašim osobnim podacima

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informacije i pristup svojim osobnim podacima, uputiti prigovor na obradu, zatražiti ispravak i prijenos Vaših osobnih podataka, ograničenje njihove uporabe ili da ih potpuno uklonimo.

Pravo na informiranje možete zatražiti o sljedećem:

–  Svrsi obrade osobnih podataka

–  Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika

–  Kategoriji osobnih podataka

–  Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja

–  Predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohranepage5image63714928

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika i to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno radi

– Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Vaše podatke možete izmijeniti u postavkama Vašeg računa, a Vaša prava vezana za upravljanje Vašim osobnim podacima su u određenim okolnostima ograničena.

8. Druge web lokacije povezane sa Sustavom rezervacija

Ne snosimo odgovornost za sadržaj ili postupke na drugim web lokacijama do kojih se može doći putem Sustava rezervacije. Naša pravila privatnosti vrijede isključivo na Sustavu rezervacije i ne prenose se na druge web lokacije do kojih možete doći. Uvijek pročitajte pravila koja se odnose na drugu web lokaciju prije nego što nastavite.

9. Promjene vezane za našu politiku privatnosti

Sve eventualne promjene u našim pravilima o privatnosti će biti objavljene na stranici www.sportrouter.com kako bi imali uvid u način na koji prikupljamo Vaše podatke i pod kojim okolnostima ih možemo otkriti, a sve u cilju transparentnog poslovanja.

10. Gdje obrađujemo i čuvamo Vaše podatke

Sportrouter Vaše podatke obrađuje i čuva unutar Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Međutim, kao podrška svom trenutačnom poslovanju voditelj obrade može upotrebljavati alate koje pruža npr. Google, pa postoji mogućnost da se vaši osobnipodaci prenesu u države izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), posebice u Sjedinjene Američke Države (SAD) ili neku drugu državu u kojoj Googleovi partneri održavaju alate koji se upotrebljavaju za obradu osobnih podataka. Google ima svoja pravila o privatnosti koja možete pročitati na slijedećoj poveznici Pravila o privatnosti – Privatnost i uvjeti – Google.

Zadržavanje podataka

Vaši osobni podaci će biti zadržani onoliko koliko je potrebno da bi izvršili aktivnosti navedene u ovom dokumentu i u okviru vremenskog perioda koji je dozvoljen važećim pravnim propisima, poštujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27.04.2016. god. o zaštiti pojedinaca u svezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Sport router d.o.o. će vaše osobne podatke zadržati tako dugo:

–  Koliko su isti podaci potrebni za pružanje proizvoda ili usluga,

–  Koliko je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja,

–  Koliko je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora, ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, Sport router d.o.o. će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

11. Naša politika o kolačićima i sličnim tehnologijama

Sustav rezervacija koristi sve standardne tehnologije, uključujući kolačiće (eng. “Cookies”), platforme za oglašavanje (npr. Google AdWords), razne alate za marketing i analitiku (npr. Google Analytics), i sl. za potrebe navedene u nastavku ovog dokumenta. Prihvaćanjem kolačića koji se koriste na Sustavu rezervacije poboljšava se korisničko iskustvo i funkcionalnost samog Sustava. Kolačići su minijaturne datoteke koje se pohranjuju na računalo ili mobilni uređaj kada posjetimo neku mrežnu stranicu. Kolačići dozvoljavaju određenoj mrežnoj stranici da zapamti aktivnosti ili postavke posjetitelja iz prethodnih posjeta, kako bi ih pri sljedećoj posjeti mogla automatski primijeniti. Prilikom pristupanja mrežnoj stranici, kolačići koje koristi Sustav rezervacije identificiraju parametre pretraživača, ali ne i samih korisnika. Svrha kolačića je dobronamjerna i ne mogu nositi viruse.

Ukoliko niste upoznati sa načinom na koji treće strane mogu koristiti podatke iz kolačića postavljene na Sustavu rezervacije, molimo Vas da obratite pažnju na dio koji se odnosi na pravila o privatnosti trećih strana.

11.1. Zašto koristimo kolačiće?

–  Kolačići se između ostalog koriste kako bi Sustav rezervacije pravilno funkcionirao tj. kako bi Vaš rad kroz Sustav rezervacije bio omogućen, za korištenje svih dostupnih funkcija i alata, sprječavanje zloupotrebe Sustava te kako bi zapamtili koje ste usluge odabrali. Ovakva vrsta kolačića se ne može isključiti jer Sustav rezervacije u suprotnom ne bi funkcionirao.

–  Korištenje kolačića nam omogućava da znatno poboljšamo korisničko iskustvo tako što će Vaši odabiri na Sustavu rezervacija biti zapamćeni i primijenjeni prilikom narednih posjeta, ukoliko prihvatite kolačiće.

–  Statističke podatke prikupljamo kako bismo plasirali kvalitetan sadržaj i poboljšali kvalitetu mrežnog mjesta/aplikacija i usluga te kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika te sukladno tome unaprijedili usluge.

–  Kolačići se također koriste i kako bi omogućili prikazivanje oglasa relevantnih za Vas i izvan Sustava rezervacije. Kolačići pomažu pri prikupljanju podataka o Vašim interesima i navikama kako bi vidjeli personalizirane reklame i na drugim mrežnim lokacijama.

Imajte na umu da kompanije korištene za ciljano oglašavanje i reklamiranje imaju svoje politike privatnosti sa kojima bi se trebali upoznati.

11.2. Izmjena postavki kolačića

Ukoliko ne želite da Vaš preglednik zapamti kolačiće ili želite ograničiti upotrebu Vaših osobnih podataka na Sustavu rezervacije ili na mrežnim lokacijama trećih strana, pogledajte preporuke za podešavanja kolačića na mreži. Potrebno je obratiti pažnju i na pravila privatnosti treće strane.

Ukoliko nam ne dopustite korištenje uporabe tehnologije za praćenje nećete biti u mogućnosti koristiti sustav rezervacija u potpunosti. Većina preglednika Vam omogućava uklanjanje kolačića i prilagođavanje upotrebe drugih tehnologija za praćenje Vašeg kretanja na mreži.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja vezana za privatnost i zaštitu podataka, molimo da nam se obratite na email adresu [email protected].